1. Definities

2. Aanvang van de overeenkomst

3. Overmacht

4. Garantie

5. Betalingsvoorwaarden

6. Eigendomsvoorbehoud

7. Aansprakelijkheid

8. Buitengebruikstelling

9. Toepasselijk recht